Ramowy rozkład dnia: 

6.00 – 8.00-schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne, integracyjne, zabawy ruchowe według pomysłów i zainteresowań dzieci, propozycje nauczycielki, praca indywidualna.

8.00 – 13.00 (pobyt bezpłatny)

– przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne,

-śniadanie – 8.30 

-zajęcia dydaktyczne,

– zabawy swobodne, 

– pobyt dzieci na powietrzu: spacery, zabawy w ogródku przedszkolnym ( w razie niesprzyjającej aury  – zabawy w sali),

-przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne,

-obiad – 11.30 

-relaks poobiedni, słuchanie bajek,kołysanek,spokojnej muzyki ,(dzieci 3-letnie -odpoczynek poobiedni),

13.00 – 17.00-zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy  i piosenek, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe,

-przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne,

-podwieczorek – 14.15

-zabawy swobodne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami  dzieci,

-rozchodzenie się dzieci.